СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Възпитатели

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ                             ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

Теодора Оджакова - 3б клас                                                        Гюлбахар Чауш - 5 клас

Петър Конарски  - 3в клас                                                            Елена Николова - 6 клас

Величка Калоянова - 1б клас

Елена Згурова /Лиляна Димитрова/ - 4а клас

Съдика Хашим - 2б клас

Фатме Хюсеин - 3а клас

Елена Маврудиева - 4б клас

Пенка Кръстева - 2а клас

Виолета Тафкова - 1а клас