СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

НОВИНИ

Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование в СУ „Отец Паисий”, гр. Куклен ще се проведе синхронно обучение от разстояние в електронна среда от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. за учениците от гимназиален етап на образование.

Обучението ще  се провежда при спазване на седмичното разписание и дневния режим с начало 8,10 часа в google classroom, инструментите на Google G-Suite, социалните мрежи, електронния дневник, наличните ресурси от „Уча се”, други платформи и електронните учебници. На  учениците без електронни устройства и интернет да  се осигури устройство от училището. При условие, че ученикът няма необходимите умения за работа в електронна среда да се осигури обучение чрез работни листове на хартиен носител.

Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда е 40 /четиридесет/ минути за гимназиален етап, съгласно чл. 7, ал. 6, т.3 от  Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Гимназиален етап –VIII клас

1 час

 8,10 – 8,50

2 час

9,10 – 9,50

3 час

10,00 – 10,40

4 час

10,50 – 11,30

5 час

11,40 – 12,20

6 час

12,30 – 13,10

7 час

13,20 – 14,00

 Класният ръководител в часа на класа, както и останалите учители в края на съответния час да информират учениците за мерките за защита от заразяване с Ковид-19 както и при неотложно излизане от дома да се спазват правилата за предпазване от заразяване и безопасно движение по пътищата.

                

Архив

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

КАК ЩЕ УЧИМ ТАЗИ ГОДИНА?

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ОБЯВЛЕНИЕ

Доставка на подкрепителна закуска на децата от ПГ и учениците от I-IV клас за учебната 2020-2021 година

Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици по паралелки

УСПЕВАЕМОСТ ОТ НВО 2020

УСПЕВАЕМОСТ ОТ НВО 2020

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

На 28.06.2020г. се проведе Националния кръг на олимпиадата по Български език и литература. Нашата ученичка, Рафаела Светославова Панайотова, зае първото място сред всички седмокласници в страната. Да поздравим Рафи и нейните учители по български език и литература с огроминя успех и да им пожелаем ...
ПОВОД ЗА ГОРДОСТ  - Средно училище Отец Паисий, Куклен

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ При участие във Фестивал Детска фиеста нашият ученик Джанер Халил е ПОБЕДИТЕЛ  в категория "АЗ КОМПОЗИРАМ"= Браво Джанер! Гордеем се с теб! Пожелаваме ти все по-големи ...

Онлайн рецитаторски конкурс на тема "Солунските братя"

Онлайн рецитаторски конкурс на тема "Солунските братя"
Участие на децата от подготвителната група в Национален детски конкурс - Средно училище Отец Паисий, Куклен

Участие на децата от подготвителната група в Национален детски конкурс

Впечатлязащо участие в Национален детски конкурс МОЯТА КАРТИЧКА ЗА МАМА

Конкурс, организиран от Община Куклен

Конкурс, организиран от Община Куклен
Европейски ден на спорта 27.09.2019г. - Средно училище Отец Паисий, Куклен

Европейски ден на спорта 27.09.2019г.

Отбелязване на Европейския ден на спорта 27.09.2019г. в СУ "Отец Паисий", гр. Куклен
Наши ученици, класирани за Балканиада по джудо - Средно училище Отец Паисий, Куклен

Наши ученици, класирани за Балканиада по джудо

Наши ученици, класирани за Балканиада по джудо

Ежегоден концерт на СУ "Отец Паисий"

Ежегоден концерт на СУ "Отец Паисий"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Футбол - Средно училище Отец Паисий, Куклен

Футбол

Футбол

Наша гордост - Рафаела Панайотова

Наша гордост - Рафаела Панайотова

Съобщение

Съобщение

Родителска среща

Родителска среща