СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Необходими документи за първи клас

 Необходими документи:

  1. Заявление /по образец на училището/;
  2. Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас или група /подава се в училище след 31.05.18 г., в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират писмено това обстоятелство/;
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Лична здравно-профилактична карта;
  5. Заявление за целодневна организация на учебния процес /по желание на родителите/;
  6. Заявление за ИУЧ  /по образец на училището/;
  7. Заявление за ФУЧ /по образец на училището/ - по желание;
  8. Декларация за предоставяне на лични данни /по образец на училището/.

Заявление за приемане на деца в първи клас

Заявление за записване в група целодневно организация на учебния денза първи клас.

Заявление за избираем учебен предмет.

Заявление за избор на модул спортни дейности.