СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Материална база

Училището разполага с добра материално-техническа база.

1. Оборудван е кабинет с интерактивна дъска, сървър, 22 терминала и лаптоп, където се провеждат часовете по информационни технологии. Залата се използва и по другите учебни предмети за онагледяване на учебното съдържание, за представяне на презентации, изготвени от учениците по зададена тема, за осъществяване на интерактивни уроци и обучителни игри.

2. В класните стаи на 1.,  5. и 6. клас са инсталирани мултимедии и обучението се провежда по интересен за учениците начин.

3. По проект е оборудван кабинет за заниманията по интереси и отдих за учениците на целодневно обучение. Кабинетът разполага с компютър, принтер, връзка с интернет, комплект кукли за театър, параван, Лего комплекти, библиотека. По график учениците посещават този кабинет и часовете за тях минават много забавно.

4. На разположение на учителите има 3 лаптопа, принтер, скенер, ксерокс.

5. На разположение на учениците са просторен физкултурен салон, игрище за баскетбол, футболно игрище, пясъчник и детски кът за предучилищната група.