СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Заповеди

Първа поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

График за провеждане на редовна /ноемврийска/ сесия на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение над 16 години.

Допълнителна сесия за ученици в СФО, които имат не повече от два изпита - на 03.10.2019г. по БЕЛ от 13.10 часа.

График за поправителна /август-септември/ сесия на учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение над 16 години.

Поправителна изпитна сесия на учениците, обучавани в самостоятелна форма над 16 години.

Изпитна сесия на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение под 16 години.

Редовна изпитна сесия за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение 2018/2019г. - април 2019г.

Редовна изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г. - януари 2019г.

Конспекти за подготовка по съответните предмети:

1 клас

2 клас

3 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Компютърно моделиране, Човекът и обществото, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

4 клас 

5 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологииИстория и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

 

6 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

 

7 клас - БЕЛ , БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Музика, Изобразително изкуство, ТП, ФВС.

 

 

Трета изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение - август 2018 г.

Сесия за определяне на годишна оценка по предмети на ученици в дневна форма на обучение - август 2018г.

Юнска сесия за определяне на годишна оценка по предмети на ученици в дневна форма на обучение.

Юнска сесия за определяне на годишна оценка по предмети на ученици в самостоятелна форма на обучение.

Септемврийска сесия за СФО за 2017г

Юнска сесия за СФО за 2017г.

Септемврийска сесия за самостоятелна форма на обучение 2016г

Юнка сесия за самостоятелна форма на обучение 2016г