СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

За родителите

Във връзка с писмо № 9105-435/ 05.12.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката и предстоящите празници, коледната и зимната ваканция напомням на учениците и техните родители и учители да безопасността на движението по пътищата (БДП). През зимния сезон децата и учениците, които участват като пешеходци в движението при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци) трябва да се движат внимателно, без внезапни слизания на пътното платно или резки движения, които могат да предизвикат падане на платното, а от там и пътен инцидент. Може да носят светлоотразителни или други видими за водачите на моторни превозни средства (МПС) знаци. При спускането с шейна трябва да се има впредвид възможен изход на пътнто платно. Ако такава възможност съществува е необходимо присъствието на възрастен или да не се разрешава пързаляне в този участък, или да се обезопаси снежната пързалка, да се осигури безопасността на децата и невъзможност да излязат с шейни на платното за движение. Децата и учениците да са запознати, че ако снежната пързалка излиза на пътно платно не бива да се пързалят там.

Извадка от СИСТЕМАТА ОТ МЕРКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА Мярка 10: Недопускане на пътни инциденти с пешеходци

Описание: Пешеходците и водачите на превозни средства са сред основните участници, чието поведение е важно за намаляване на пътно транспортните произшествия. Повечето от инцидентите по пътищата са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Ето защо са необходими повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по пътищата. Трябва да формираме силна непримиримост спрямо нарушенията на правилата за движение по пътищата, които заплашват нашето здраве, живот и бъдеще. Трябва да положим усилия за формиране на повишена отговорност и защитно поведение на участниците в движението.

Изисквания:

1. движението да се осъществява по тротоара или банкета на пътното платно;

2. да се пресичат уличните платна само на определените за това места (пътни светофари, пешеходни пътеки);

3. винаги да се пресича при пълна сигурност след внимателно оглеждане преди да се направи крачка на пътното платно – първо в ляво, после в дясно;

4. да не се пресича рисковано път с интензивно движение, когато видимостта е ограничена;

5. да не се навлиза на платното, ако бързо приближава автомобил, за който не е сигурно, че може да спре;

6. да не се излиза на платното пред/зад спрял на спирка автобус, тролейбус или трамвай;

7. да се изчаква пристигането на превозните средства от редовните линии за обществен превоз от пътници на тротоара;

8. да не се допуска припряно движение на спирка, както и втурване към превозното средство още преди да е спряло; 9. да се слиза от автобус, тролейбус или трамвай, като се изчака да спре, и след като потегли да се потърси най-близкото място за безопасно пресичане;

10. да се освободи незабавно платното за движение при подаден сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение;

11. никога да не се пресича при червен сигнал на светофара, а когато светне зеленият сигнал на светофара, да не се бърза да се навлиза на платното преди внимателно оглеждане на пътя дали някой автомобил не преминава на червено;

12. да се проявява предпазливост при ограничена видимост или на хлъзгава настилка и да не се избързва, да не се започва пресичане на заснежено или заледено пътно платно, дори да изглежда, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно.