СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

За учениците

Материали, предназначени за безопасното движение по пътищата на град Куклен и страната - "Как да пазя себе си и другите на пътя?", "Познавам ли своя велосипед и мога ли да го управлявам безопасно?". "Карта на пътищата" - 7 клас. (Използвани са материали от https://e-learn.mon.bg - Национална електронна библиотека за учители.) Правила за движение на пешеходците. Правила за движение с велосипед.

Облекчен режим на работа от 13.04 до 16.04. 2020г.

В СУ "Отец Паисий" гр. Куклен през учебната 2019/2020 година са сформирани следните клубове за занимания по интереси:

 1. „Забавна математика” – ръководител – Нина Мангаракова – учител, прогимназиален етап на основното образование по математика и информационни технологии в СУ“Отец Паисий“гр. Куклен;
 2. „Аз и природата” - ръководител - Гюлшен Шекир – учител, прогимназиален етап на основното образование по човекът и природата, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  в СУ“Отец Паисий“гр. Куклен;
 3. „Математика +” – ръководител – Райна Тягова - старши учител прогимназиален етап на основното образование по математика в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 4. „Програмиране и роботика” – ръководител – Атанас Костов – преподавател в ИТ Академия АД.
 5. „Приказките оживяват” – ръководител – Венета Дечева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 6. „Сръчни ръчички” – ръководител – Недялка Джамбазова-Кралева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 7. „Аз владея български език“ – ръководител – Дияна Шекерова - старши учител прогимназиален етап на основното образование по български език и литература в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 8. „Да учиш английски език е забавно“ – ръководител – Живка Чернева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 9. „Училищен хор към СУ „Отец Паисий“ гр. Куклен“ – ръководител – Валентина Славова-Трифонова – висше образование, специалност музикална педагогика.
 10. „Обичам моя роден край“ – ръководител – Пенка Кръстева - учител в ЦДО начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 11. „Спортен клуб по джудо Куклен – ръководител – Лъчезар Харалампиев – учител прогимназиален етап на основното образование по физическо възпитание и спорт в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;

По програма за сътрудничество между КЦМ АД гр. Пловдив и Община Куклен са сформирани и други три клуба:

1. Фанфарен оркестър с ръководител Здравка Георгиева, учител по музика в СУ "Отец Паисий" гр. Куклен;

2. Арт ателие за работа с царевична шума;

3. Клуб "Добро сърце"