СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Дарители

* КЦМ АД гр.Пловдив - до 15.09.2020г. изгради циментовата настилката, ударопоглъщащата настилка и отводнителната система на детска площадка и откритата класна стая. Постави дарените пейки и маси за откритата класна стая.

Съоръженията за детската площадка са закупени със средства на РОДИТЕЛИ"АГРИЯ" АД гр. Пловдив и Фондация "Траки", гр. Куклен. Изпълнител и дарител - строителна компания "Подем" ЕООД.

Община Куклен изготви проект на детската площадка.

Благодарим!

МИТЕВ 2001 ЕООД - безвъзмездно извърши ремонтни работи на мазилката на таваните в коридорите на училището.

Благодарим!

* РУО Пловдив дари на нуждаещи се ученици предплатени едномесечни карти с 30 GB интернет за нуждите на обучението им в електронна среда на стойност 52,00 лв /петдесет и два лева/.

Благодарим!

* Фондация "Траки", гр. Куклен - дари сума на стойност 500 лв. /петстотин лева/ за реновиране на детската площадка в двора на училището.

Благодарим!

* "АГРИЯ" АД гр. Пловдив - дари 3000,00 лв. /три хиляди лева/ за реновиране на детската площадка в двора на училището.

Благодарим!

*КЦМ АД гр.Пловдив

- Както всяка година, така и тази от 21.10.2019г. всеки ученик от нашето училище получава по една ябълка, дарение  от КЦМ АД Пловдив! Дарението е на стойност 2353,56 лв /две хиляди триста петдесет и три лева и 56 ст./

- Както всяко лято, така и това деветдесет деца от СУ "Отец ПАисий" ще отидат на летен лагер на море в с. Бродилово съвсем безплатно. Всички разноски се поемат от КЦМ АД гр.Пловдив.

- Ски обучение на петдесет ученици по програма "Млад скиор". Всички разноски се поемат от КЦМ АД гр.Пловдив.

- В училището ни работят клуб по грънчарство, арт клуб за работа с царевична шума и клуб за християнски добродетели "Милосърдно сърце". Средствата за обезпечаване на клубовете са осигурени от КЦМ АД гр.Пловдив.

- Две екскурзии на ученици до места в България, известни със занаятите си, с исторически и културни забележителности и участие в панаири на занаятите.

Благодарим!

* YUKI 222 LTD  - организира безплатни превози на децата и учениците до близки местности и предприятия през месец декември 2018г.

Благодарим!

* Петър Мечев - безплатна подмяна на улуци на сградата на училището за учебната 2018/2019 година.

Благодарим!

* Училищно настоятелство - осигуряване на средства за следобедни занимания на децата в подготвителна група. Осигуряване на средства за шпакловане, измазване и поставяне на хидроизолация на стени в кабинета по музика.

Благодарим!