СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Администрация

Маргарита Славова - главен счетоводител

Йорданка Бараболова - завеждащ административна служба

Йорданка Тюфекчиева - технически сътрудник