СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Преподаватели

    Преподавателите в СУ "Отец Паисий" са с необходимата квалификация за заеманата длъжност. Отлични специалисти, които с много любов и труд успяват да изведат учениците до високо равнище на знания. Резултатите от Националното външно оценяване през май 2018 година са потвърждение за успеха на нашите ученици и учители - 41-во мяста от 141 училища в област Пловдив за седмокласниците и 44-то място от 151 училища за учениците от 4 клас. Горди сме с постигнатите резултати!

     По изискване на новия Закон  за предучилищното и училищно образование всеки учител е длъжен да повишава своята квалификация. През 2017-2018 учебна  година 4 професионално-квалификационна степен (ПКС) придобиха Димитрия  Сотирова  и  Боряна Андонова, а  5 ПКС - Здравка Георгиева, Мария Керкелова, Дияна Шекерова, Мария Панайотова, Мария Георгиева, Живка Чернева, Теодора Кехайова, Елена Маврудиева, Пенка Кръстева, Съдика Хашим, Фатме Хюсеин, Величка Калоянова, Елена Згурова, Елеонора Димова,  Лена Дичева и Илияна Младенова.

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ           

Златка Зекова - 1а клас

Елеонора Димова - 1б клас 

Даниела Бахчеванова - 2а клас

Недялка Кралева -  2б  клас                                                                          

Мария Панайотова - 3а  клас                                 

Венета Дечева - 3б  клас  

Живка Чернева - 4а клас                                                   

Диана Атанасова - 4б клас

Теодора Кехайова - 4в клас                                                                                                                                         

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ                      

Боряна Семерджиева - старши учител по български език и литература

Дияна Шекерова - старши учител по български език и литература

Галина Хайдушка - старши учител по английски език

Мария Керкелова - старши учител по английски език

Райна Тягова - старши учител по математика

Нина Мангаракова - учител по математика и физика

Цветелина Ганева - старши учител по география и икономика, история и цивилизация и ФВС

Гюлшен Шекир - учител по БЗО, ХООС и човекът и природата

Лъчезар Харалампиев - учител по ФВС

Здравка Георгиева - старши учител по музика

Зоица Латинова - старши учител по изобразително изкуство

 

ПСИХОЛОГ НА УЧИЛИЩЕТО

Илияна Младенова - магистър по педагогика и психология