СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Ръководство

Боряна Славчева Андонова - Директор и преподавател по математика и информационни технологии

Димитрия Георгиева Сотирова - заместник-директор и преподавател по история и цивилизации