СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ                               ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

Елена Маврудиева - ГЦОУД 1а клас                                                Атанаска Белева  - ГЦОУД 5а

Карина Стойкова - ГЦОУД 1б клас                                                   Кристина Костадинова - ГЦОУД 5б

Виолета Тафкова - ГЦОУД 2а клас                                                  Гюлбахар Чауш - ГЦОУД 6а                                         

Величка Калоянова  - ГЦОУД 2б клас                                                   

Съдика Хашим - ГЦОУД 3а клас                                                    

Пенка Кръстева - ГЦОУД 3б клас                                                                

Елена Згурова - ГЦОУД 4а клас                                                                                           

Фатме Саидова  - ГЦОУД 4б клас