СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ                                          ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

Теодора Оджакова - 4б клас                                                         Гюлбахар Чауш - 6 клас

Петър Конарски  - 4в клас                                                            Елена Николова - 7 клас

Величка Калоянова /Станислава Борисова - 2б клас 

Елена Згурова /Величка Маринова - 1б клас

Съдика Хашим - 3б клас

Фатме Саидова- 4а клас

Елена Маврудиева - 1а клас

Пенка Кръстева - 3а клас

Виолета Тафкова - 2а клас