СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ                                         ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

Съдика Хашим - ГЦОУД 1а клас                                                                 Цветомира Манолева - ГЦОУД 5а  

Пенка Кръстева - ГЦОУД 1б клас                                                                Елена Николова - ГЦОУД 6 а       

Елена Згурова - ГЦОУД 2а клас                                                                  Гюлбахар Чауш/Атанаска Белева  - ГЦОУД 6б                               

Фатме Саидова  - ГЦОУД 2б клас                                                          

Елена Маврудиева - ГЦОУД 3а клас                                                      

Теодора Кехайова - ГЦОУД 3б клас

Виолета Тафкова - ГЦОУД 4а клас

Величка Калоянова /Станислава Борисова - ГЦОУД 4б клас