СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ                                         ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

Виолета Тафкова - ГЦОУД 1а клас                                                 Атанаска Белева  - ГЦОУД 5а  

Величка Калоянова  - ГЦОУД 1б клас                                            Гюлбахар Чауш - ГЦОУД 5б       

Съдика Хашим - ГЦОУД 2а клас                                                    Цветомира Манолева - ГЦОУД 6а

Пенка Кръстева - ГЦОУД 2б клас                                                                

Елена Згурова - ГЦОУД 3а клас                                                                                           

Фатме Саидова  - ГЦОУД 3б клас                                                          

Елена Маврудиева - ГЦОУД 4а клас                                                      

Теодора Кехайова - ГЦОУД 4б клас