СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Учители

    Учители в СУ "Отец Паисий" са с необходимата квалификация за заеманата длъжност. Отлични специалисти, които с много любов и труд успяват да изведат учениците до високо равнище на знания. Резултатите от Националното външно оценяване през май 2020 година са потвърждение за успеха на нашите ученици и учители - 57-мо място от 140 училища в област Пловдив за седмокласниците и 85-то място от 156 училища за учениците от 4 клас. 

     По изискване на новия Закон  за предучилищното и училищно образование всеки учител е длъжен да повишава своята квалификация.

Учители с V професионално-квалификационна степен (ПКС):  Лъчезар Харалампиев, Здравка Георгиева, , Милка Казалиева, Нина Мангаракова, Анелия Харалампиева, Гюлбахар Чауш

Учители с IV професионално-квалификационна степен (ПКС): Златка Зекова, Диана Атанасова,Цветомира Манолева, Гюлшен Шекир

Учители с III професионално-квалификационна степен (ПКС):Даниела Бахчеванова и Илияна Младенова.

Учители с II професионално-квалификационна степен (ПКС): Боряна Андонова, Димитрия  Сотирова, Цветелина Ганева, Галина Хайдушка, Мария Керкелова, Дияна Шекерова, Боряна Семерджиева, Мария Панайотова, Недялка Джамбазова - Кралева, Живка Чернева, Зоица Коручева-Латинова, Теодора Кехайова, Елена Маврудиева, Пенка Кръстева, Съдика Хашим, Фатме Саидова, Виолета Тафкова, Елена Згурова, Райна Тягова, Венета Дечева и Величка Калоянова

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ           

Златка Зекова - 1а клас

Теодора Кехайова - 1б клас

Даниела Бахчеванова - 2а клас

Недялка Кралева -  2б  клас    

Венета Дечева - 3а  клас

Мария Панайотова - 3б  клас

Живка Чернева - 4а клас                                                   

Диана Атанасова - 4б клас                                                                                                                                      

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ                      

Боряна Семерджиева - старши учител по български език и литература

Дияна Шекерова - старши учител по български език и литература и по руски език

Цветомира Манолева - учител по български език и литература и английски език

Галина Хайдушка - старши учител по английски език и по френски език

Мария Керкелова - старши учител по английски език и ИТ

Райна Тягова - старши учител по математика

Нина Мангаракова - учител по математика и ИТ

Цветелина Ганева - старши учител по география и икономика, история и цивилизация 

Николай Колев - учител по история и цивилизации и философия (непълен норматив)

Гюлшен Шекир - учител по ХООС, ЧП и ФА

Николета Димитрова - учител по БЗО и ЧП

Анелия Харалампиева - учител по ФВС и ТП

Лъчезар Харалампиев - учител по ФВС

Здравка Георгиева - старши учител по музика

Зоица Латинова - старши учител по изобразително изкуство

ПСИХОЛОГ НА УЧИЛИЩЕТО

Илияна Младенова - магистър по педагогика и психология