СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

График на дейностите през допълнителните седмици след приключване на учебните занятия по учебен план.

Уважаеми ученици и родители,

Представяме Ви график за провеждане на дейности през допълнителните седмици след приключване на учебните занятия по учебен план.

Уточнения:

1. Компенсиращите мерки не са задължителни за всички ученици от класа. Задължителни са за учениците, които са работили на хартия по време на електронното обучение или имат обучителни затруднения по съответните учебни предмети.

2. Заниманията по интереси също не са задължителни за целия клас, а само за тези, които имат интерес или са записани в клуба по интереси.

3. Задължителни за целия клас са заниманията по проект, които поради електронното обучение не са се състояли. В такива занимания участват 4а, 4б, 5б и 5в клас. 

Предложеният график е в изпълнение на Заповед № РД 09-3472/27.11.2020г. на министъра на образованието и науката.

График на дейностите - I "а" клас

График на дейностите - I "б" клас

График на дейностите - II "а" клас

График на дейностите - II "б" клас

График на дейностите - III "а" клас

График на дейностите - III "б" клас

График на дейностите - IV "а" клас

График на дейностите - IV "б" клас

График на дейностите - V "а", V "б" и V "в"  клас

 График на дейностите - VI "а,б" клас

Подготвителна група

Връчването на удостоверенията ще се извърши при следната организация:

ПГ, I "а" клас, I "б" клас и  II "а" клас на 24.06.2021г.

II "б", III "а" и III "б" клас на 25.06.2021г.

IV "а" и IV "б" клас на 01.07.2021г.

Часа на връчването ще бъде уточнен на по-късен етап.