СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 16.09.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 21.05.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 11.05.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 09.05.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 28.04.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 26.04.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 23.04.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 20.04.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 01.04.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 22.03.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 22.03.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 18.03.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 15.03.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 12.03.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 09.03.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 24.02.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 01.02.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 22.01.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 17.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 12.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 04.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 19.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 17.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 16.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 13.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 12.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 12.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 11.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 11.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 10.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 09.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 06.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 05.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 03.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към 02.11.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към дата 30.10.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към дата 27.10.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТНОВКА, СВЪРЗАНА С covid-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към дата 26.10.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" към дата 24.10.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" кам дата 16.10.2020г.

29.10.2020г.: ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ И ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ