СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА набиране на предложения за доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас за учебната 2021/2022 година