СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици по паралелки

Паралелка

Брой по Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Записани

Свободни места

ПГ

23

25

0

1 “А”

22

18

4

1 “Б”

22

19

3

2 “А”

22

21

1

2 “Б”

22

21

1

3 “А”

22

24

0

3 “Б”

22

25

0

4 “А”

22

24

0

4 “Б”

22

21

1

5 ”А”

26

18

8

5 “Б”

26

23

3

5 “В”

26

21

5

 6”А”

26

21

5

6 “Б”

26

21

5

7 “А”

26

28

0

7 “Б”

26

29

0

8

26

22

4