СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

УСПЕВАЕМОСТ ОТ НВО 2020

Класиране

 След проведените национални външни оценявания по БЕЛ и математика за 7 клас, Средно училище "Отец Паисий", се нареди на 66 място сред 142 училища в област Пловдив.

Постигнат среден успех от изпита по БЕЛ.

Успеваемост по училища по БЕЛ.

Постигнат среден успех от изпита по математика.

Успеваемост по училища по математика.