СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Необходими документи за първи клас

 Необходими документи:

  1. Заявление /по образец на училището/;
  2. Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас или група /подава се в училище след 31.05.21 г., в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират писмено това обстоятелство/;
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Заявление за целодневна организация на учебния процес /по желание на родителите/;
  5. Заявление за ИУЧ - избираеми учебни часове /по образец на училището/;
  6. Заявление за избор на модул спортни дейности;
  7. Анкета за участие в занимания по интереси по национално финансиране.

Заявление за приемане на деца в първи клас

Заявление за записване в група целодневно организация на учебния ден за първи клас.

Заявление за избираем учебен предмет.

Заявление за избор на модул спортни дейности.

Анкета за участие в занимания по интереси по национално финансиране.