СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Паралелки

За учебната 2023/2024 година училището  предлага профилирана паралелка в VIII клас с профил "Природни науки" и разширено изучаване на английски език. Паралелката е утвърдена със Заповед №РД-01-196/28.04.2023 г. на началника на РУО - Пловдив за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2023/2024 г.

 График на дейностите

 Инструктаж на ученика по време на НВО по БЕЛ и Математика

Важно за седмокласниците и техните родители

 Защо да изберем СУ "Отец Паисий", гр. Куклен?

 Представяне на СУ "Отец Паисий"

 Профилираното изучаване на биология и химия дава добра подготовка и възможности при кандидатстване във висши учебни заведения със специалности в областта на:

- медицината

- стоматологията

- фармацията

- ветеринарната медицина

- биотехнологиите

- молекулярната биология

- екологията

- зъботахниката

- биология и химия /педагогическа специалност/

- и други