СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Срокове за кандидатстване

 Подаване на заявления за приемане в първи клас за учебната 2024-2025 година се извършва в канцеларията на училището в срок  от 01.03.2024г. до 31.05.2024г. от 08,00ч. до 17,00 ч. всдеки работен ден, където ще получите необходимите образци на документи:

  - Заявление за записване в 1 клас.

  - Заявление за записване в група за целодневна организация в 1 клас до 31.05.2024г.

  - Заявление за изучаване на избираеми учебни часове.

  - Заявление за избор на спортни дейности.

Представянето на удостоверение за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителна група в училище /оригинал/  е в срок до 11.06.2024г.

Записване на учениците в 1 клас за учебната 2024/2025 година - до 17.06.2024г.

Провеждане на I родителска среща - до 30.06.2024г.

Изготвяне на списъците на приетите първокласници и утвърждаване на приема на учениците в I клас за учебната 2024/2025г - 30.06.2024г.

Обявяване на списъците на приетите ученици в I клас за учебната 2024/2025 г., разпределени по паралелки - до 19.07.2024г.

Провеждане на втора родителска среща на паралелката - септември 2024г.