СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Условия за прием на ученици в първи клас

  1. В първи клас в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен постъпват деца на седем години, навършени в съответната календарна година. Деца навършили шест години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и имат завършена подготвителна група и издадено Удостоверение за завършен подготвителен клас.
  2. Децата и учениците постъпващи в училище се приемат с писмено заявление от родителите или настойниците, входирано в канцеларията на училището.
  3. Подаването на заявления за приемане в първи клас за нова учебна година става по следните два начина:
    • По електронен път в срок от 01.03.2023г. до 31.05.2023г.

От страницa http://otecpaisii-kuklen.eu/priem/neobhodimi-dokumenti-za-parvi-klas.html изтеглете, попълнете и изпратете като прикачени файлове на електронната поща на училището soukuklen@abv.bg необходимите документи за записване в първи клас. Попълването можете да извършите в самия файл с програмата MS Word.

Подписването на изпратените документи може да се извърши чрез електронен подпис или на по-късен етап при отхлабване на противоепидемичните мерки и представянето на Удостоверението за завършена подготвителна група.

При условие, че родителите разполагат с принтер и скенер документите могат да се принтират, попълнят, подпишат и сканирани да се изпратят на имейла на училището.

    • В канцеларията на училището в срок от 01.03.2023г. до 31.05.2023 г. - при невъзможност за подаване на заявлението по електронен път при спазване на всички противоепидемични мерки.
  1. При подаване на документи по електронен път ще поучите на съответния имейл отговор за входящия номер на вашето заявление и допълнителна информация, ако е необходимо.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

1. Разпределението се прави на база характеристиките на децата от ПГ и ЦДГ и изходящата диагностика по следните показатели:

1.1. Успеваемост;

1.2. Поведение;

1.3. Посещаемост през учебната година;

2. В заявлението на родителя не се посочва име на преподавател.

3. При разпределение на учениците да участва и психолога на училището.

4. В заявлението родителят попълва допълнителна информация за:

 - здравословни проблеми на детето, ако има такива;

 - тревожност на детето, ако има такава;

 - интереси на детето;

 - езика, на който се говори в семейството;

Процедура по приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Създадена организация за електронно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас.