СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

22 април - Ден на Земята

-

На 22 април в нашето училище на гости бяха експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ), представители на общината и „КЦМ“ АД, които участваха в открит урок, като по този начин отбелязахме Световния ден на Земята.  

Ученците от VIII клас с профил "Природни науки" и петокласниците от клуб "Природата около мен" се запознаха с автоматичната измервателна станция в гр. Куклен (АИС-Куклен) и разбраха каква информация предоставя тя - информация, свързана с осъществяването на мониторинг на чистотата на атмосферния въздух в района и резултатите от него.

Гостите разказаха любопитни факти за замърсители на околната среда и водите, беседваха с учениците на тема "Как аз бих допринесъл за по-чист въздух и околна среда?"

В края на срещата гостите посетиха изложбата на клуба  "Природата около мен", посветена на Деня на Земята, в която чрез своята фантазия представиха начини за използваме отпадъчната пластмаса и други материали за създаване на красиви предмети. Изложбата за Деня на Земята допълваше изложбата, посветена на Деня на водата.

Линк към статията на РИОСВ - Провдив https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=4492&nws_cat_id=2