СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

23 април - Световен ден на книгата и авторското право

-

     На 23 април посрещаме Световния ден на книгата и авторското право, честваме любовта към четенето и щастието, с което то изпълва живота ни. Световният ден на книгата е празник за популяризирането на книгите и четенето. Всяка година на 23 април се провеждат тържества по целия свят, за да се признае магическата сила на книгите - връзка между миналото и бъдещето, мост между поколенията и между културите.
     С отбелязването на Световния ден на книгата ЮНЕСКО се стремят да насърчат колкото се може повече млади хора да открият удоволствието от книгите, като едновременно с това покажат уважението си към незаменимия принос на авторите, издателите и преводачите.
     Честит световен ден на книгата! С пожелание да отгледаме повече четящи деца и да не забравяме, че четенето е наистина важен ключ към успеха.

      Децата от подготвителната група направиха виртуална разходка в Националната библиотека.

    Учениците от IIа клас представиха своите любими приказни герои и книжки в презентация, посветена на Световния ден на книгата. Презентацията изготвиха ученици от клуб "Инструменти за работа в облачно пространство. (Модул 1) по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


     Учениците от ІVа клас се включиха в честването на този ден с рисунки на свои любими приказни герои, както и с лично творчество - стихотворения, разкази и приказки. Презентацията изготвиха ученици от клуб "Инструменти за работа в облачно пространство. (Модул 1) по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бъркотия -Мерай Салирюстем - лично творчество

Победна скара - Костадин Атанасов - лично творчество

Чудната сила на Алиса - Десислава Ръжева - лично творчество

За 23 април, вдъхновени от вълшебствата на книгите ученици от прогимназиален етап представиха своите дигитални проекти за корици и илюстрации на свои любими книги. Можете да ги видите под текста.