СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

28 октомври и 04 ноември 2019г.

-

На 28 октомври и на 04 ноември в неучебните, но присъствени дни почистихме училищния двор, организирахме спортни състезания между паралелките, посетихме библиотеката, проведохме уроци в училищния музей, гостувахме на местния бизнес, провеждахме занимания по интереси.