СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Ден на числото Пи 14 март 2022 година

-

Деня на числото Пи

   В СУ"Отец Паисий" гр. Куклен отбелязахме Деня на числото Пи с интердисциплинарен урок по математика, биология, химия, физика и география с ръководители Райна Тягова, Гюлшен Шекир и Цветелина Ганева. В урока участваха ученици от 5,6,7,8 и 9 клас. Урокът започна с поздрав с  мелодията на числото Пи и презентация направена в чест на числото Пи през предходната учебна година от вече бивши наши ученици, на която бяха представени проекти направени по време на обучение  в електронна среда. След това г-жа Райна Тягова  накратко обясни как ще протече самия урок. С този час ще докажем връзката на математиката с биологията, химията, физиката и географията.

  Започнахме с  задача по физика, която бе поставена на учениците от 7 клас: Дадена е схема с разположение на планетите в Слънчевата система.Опростете изразите и запишете имената на планетите на съответните места като използвате таблица с кодове. Намерете числовите кодове на имената на планетите. Нанесете ги в таблицата и запълнете пропуските в текста.

Учениците имаха няколко минути да намерят кодовете, след което Еда и Санер от 7а клас записаха решението на  задачата на дъската.

Записвайки намерените числови кодове, учениците научиха интересни факти за планетите от Слънчевата система.

  След това продължихме със задача по Биология.

На учениците от 5 клас бе поставена следната задача: При сушене лайката губи 26% от теглото си. Колко килограма сурова лайка трябва да съберат учениците от 5 клас, за да получат 5кг. сушена лайка?

Докато петокласниците решаваха задачата, ученичка от 6 клас запозна присъстващите с уствойствто, значението и приложението на лайката като ни представи своя презентация. Носеше и показа на всички сушена лайка.  След това Петър Кърпачев от 5а клас излезе на дъската, за да представи решението на задачата.

   Урокът продължи със задача по химия за учениците от 7 клас:

Колко грама дестилирана вода трябва да се прибавят към 200g  4,5% солен разтвор, за да се получи 0,9% физиологичен разтвор.

Учениците имаха няколко минути да решат задачата, като през това време ученичката Бурчин Салимехмедова от 9 клас представи презентация за физиологичния разтвор. Разказа ни за неговото приложение,състав и начин на приготвяне. Показа ни спрей за нос, разтвор за лещи, ампули за инхалации, банка натриев хлорид и др. На дъската написа уравнение за получаване на натриев хлорид, който влиза в състава на физиологичния разтвор, с което отново представи участието на математиката в химията, дори при самото изравняване на химичното уравнение. След това на дъската излезе Тома Томов от 7а клас, който представи решението на поставената задача от областта на химията - смеси. След като намериха колко литра вода са нужни, ученичката Еленур Алиева от 8 клас приготви 0,9 % р-р NaCl.

   В края на урока ученичка Еда Алиева от 7 клас представи презентация по география за екскурзия до Норвегия. Към нея бе поставена следната задача:

Изчислете колко е действителното разстояние по права линия между столиците на България и Норвегия. Използвайте измервателна линия и мащаба на картата.

Урокът приключи с решението на задачата.

В края на урока г-жа Андонова записа на дъската задача от игра с клечки, която затрудни всички участници: С едно преместване на клечка да се получи вярно равенство. С дружни усилия задачата бе решена. 

Урокът завърши с много емоции и удовлетвореност.

С този интердисциплинарен урок показахме на учениците че математиката е наука, която участва и има връзка с много други науки.