СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Екскурзия до Малтепе

-

На 15.11.2023г. учениците от 1а и 1б клас посетиха КИЦ"Малтепе".В създадена уникална училищна среда проведохме интерактивни занимания "на терен".В специализирана грънчаро-керамична работилница,децата моделираха предмети от глина. Учениците бяха не само наблюдатели,а и активни участници в образователния процес.
Екскурзията продължи в Регионалния Природонаучен музей в Пловдив.Децата видяха изобилие от живот, обитаващ земята, витрини, аквариум и терариум, бозайници. Но най-интересен беше планетариума. Там пътуваха в Космоса и се докоснаха до явления, които не биха могли да видят.