СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ 27.09.2020г.

-

На 28 септември в СУ “ Отец Паисий”  отбелязахме Европейския ден на езиците. По инициатива на Съвета на Европа от 2001 година Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26-ти септември.  Ден за насърчаване изучаването на езици в Европа. За да отбележим денят на езиците в нашето училище, звучаха песни на различни езици- английски, френски ,италиански и немски. 

В часа на класа класните ръководители запознаха учениците с любопитни факти за различните езици, което предизвика голям интерес от страна на учениците и обогатиха техните знания. 

Общата цел е да се насочи вниманието към богатото езиково и културно многообразие в

Европа, което трябва да се насърчава и поддържа, но също така да се разшири обхватът на езиците,които хората учат през целия си живот, за да развият своите многоезични умения и да засилят междукултурното разбирателство.