СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

НП БИБЛИОТИКИТИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

-

Нао 12.05.2022г. се проведе посещение на Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ в град Асеновград по по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“. Учениците посетиха "Стаята на приказките", където приказките оживяха с Андерсен. В "Залата за изкуства" децата сами изработиха самолети от отпадъчен картон, а в Планетариума на библиотеката учениците пътешестваха във Вселената.

Посещението на библиотеката е във връзка с темите от учебното съдържание по:

- Български език и литература – урок на тема „Приказките на Андерсен“

- Изобразително изкуство – урок на тема „Работа с отпадъчен картон“

- Човекът и природата – урок на тема „Планетата Земя и Вселената“