СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Отбелязване на 24 май 2022 година

-

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ!

Поклон пред българските учители, които въпреки предизвикателствата на времето, продължават достойно с търпение и любов да изпълняват своята работа!

На 24 май от 09,30 часа СУ "Отец Паисий" отбеляза със скромно тържество денят на българската просвета, култура и духовност. На тържеството присъстваха учители, ученици, родители и общественици. В празничната програма взеха участие деца и ученици от училището, ДГ "Приятели" и вокална група "Музичко" към НЧ "Никола Вапцаров", гр. Куклен. Празничният концерт за почна с традиционното шествие от училищния двор до НЧ "Никола Вапцаров" под звуците на ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ! в изпълнение на фанфарния оркестър. Наградени бяха ученици и учители за издигане престижа на СУ "Отец Паисий" в различни области.

 Към Галерия