СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Паисиеви дни ноември 2018-2019 учебна година

-

ПЛАН-ПРОГРАМА НА ПАИСИЕВИТЕ ДНИ

ПРЕЗ УЧЕБНА 2018/201.

26.11.2018г - 30.11.2018г.

 

Надслов: „Горди наследници на Паисий

 

1. Откриване: 26.11.2018г. - 7.45 ч.

                  Отговорници: В. Дечева, Г. Хайдушка

                  Презентация: М. Керкелова

                  Химн на училището -Здр. Георгиева

                  Текст за откриването-В. Дечева, Г. Хайдушка

 

2.1. 26.11.2018г./понеделник/ 14.00 ч.Състезание по български език 5-7 клас

               Комисия: Б. Семерджиева, Д. Шекерова

Задачи на комисията:

1. Разработване на тестове по класове;

2.Разработване на критерии за оценяване на участниците и създаване на оценъчна карта;

3. Оценяване на участниците и избор на първенци.

 

2.2. 27.11.2018 г./ вторник/ от 13.30 ч.Състезание по математика.

                  Комисия:Р.Тягова,Н. Мангаракова,

Задачи на комисията:

1. Разработване на тестове за участниците по класове;

2.Разработване на критерии за оценяване на участниците и създаване на оценъчна карта;

3.Оценяване на участниците и избор на първенци.

 

2.3.Състезание по изобразително изкуство. Тема: „По следите на Паисий“

Творбите да се предадат до 27.11.2018г.на комисията.

/по избор на участниците-акварел, темпер, апликация, склуптура от глина или пластилин и др./

                  Комисия: Д. Еленов, П.Кръстева, Н. Кралева

Задачи на комисията:

1. Разработване на критерии за оценяване на участниците и създаване на оценъчна карта;

2. Оценяване на участниците и избор на първенци.

 

2.4. 28.11.2018 г./сряда/ Музикален конкурс –„Родна песен нас навек ни свързва“:

                 прогимназиален етап - 13.10 ч.

                 начален етап- 13.30 ч.

       Задължително условие: Българска песен.

Комисия: Елена Маврудиева, Илияна Младенова, Теодора Кехайова

Задачи на комисията:

1. Разработване на критерии за оценяване на участниците и създаване на оценъчна карта;

2. Оценяване на участниците и избор на първенци.

 

 2.5. 29. 11. 2018г./четвъртък/ Поетичен рецитал конкурсна тема„Горди наследници на Паисий”

                   прогимназиален етап - 13.10 ч.

                   начален етап- 13.30 ч.

               

 Комисия :Гюлбахар Чауш, Илияна Младенова, Димитрия Сотирова

Задачи на комисията:

1. Разработване на критерии за оценяване на участниците и създаване на оценъчна карта;

2. Оценяване на участниците и избор на първенци.

 

3. Дейности в начален и прогимназиален  етап.

                  3.1. „Урок по родолюбие”- понеделник в час на класа

- отговорници:класнитеръководители

                  3.2. Конкурс„Най-добър краснописец“-препис на откъс от „История славянобългарска“-учениците от 2 до 4 клас.

                   3.3. Конкурс „ Най-добър математик“ - от 1 до 4 клас

 

4. Заключителен концерт :дата  30.11. 2018г. -Ден на таланта - всички ученици, които искат да покажат своя талант, трябва предварително да заявят своето участие.

                   - награждаване на първенците в конкурсите;

място - залата в училището, 9.00ч.

отговорници: Здр. Георгиева, В.Дечева, Г. Хайдушка

украса на училището: Д. Еленов, Е. Николова