СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Посещение на дома за възрастни хора в с. Брестик

-

На 27.10. 2022 г. учениците от 8а клас от училище "Отец Паисий" посетиха Дом за възрастни хора, с.Брестник. Беше подготвена и представена програма по случай 1 ноември. Много от живеещите в дома се оказаха бивши учители, доценти и преподаватели в Пловдивския и Медицинския университет. Но както те се изразиха няма бивши и настоящи учители. Това е професия, която носиш в себе си до края на живота си. Нашата програма върна толкова скъпи спомени и стопли душите на тези хора. След приключване на програмата учениците имаха възможност да поговорят с възрастните хора непринудено на различни теми, вълнуващи и "миналото" и "бъдещето". Посещението ни внесе радост, свежест и емоционален заряд в ежедневието на възрастните хора. Мисия "ДОБРОТВОРЕЦ" изпълнена!