СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Послания на есенния лист 2022

-

 

Нашето училище се включи в националната кампания "Посланията на есенния лист" от 17 до 21 октомври 2022г. В дните от посочения период различни класове и паралелки връчваха на водачите на моторни превозни средства послания за безопасно шофиране. Съветите и препоръките бяха написани от учениците на цветни листчета хартия, под формата на есенни листа. Друга част от атрактивните послания бяха закрепени под чистачките на паркираните или спрели в района автомобили.