СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Представяне работата на клубовете по интереси по проект "Образование за утрешния ден"

-

На 05.07.2021г. клубовете по интереси по проект "Образование за утрешния ден" представиха свои разработки пред ученици, учители и гости. Материалите бяха представени на поставения  във фоайето на първия етаж телевизор. Учениците от клуб "Млад графичен дизайнер" получиха своите Сертификати за успешно завършено обучение от 70 учебни часа по ключови дигитални умения. Учениците от клуб "Инструменти за работа в облачно пространство (Модул 2)“ ще получат своите на по-късен етап, но представиха страхотни презентации и електронни книжки в помощ на учителите по различни предмети, най-вече по английски език, за онагледяване и иновативно представяне на учебния материал по предмета.

Представяне на дейността на клуб "Млад графичен дизайнер" с ръководител Нина Мангаракова.

Представяне на дейността на клуб "Инструменти за работа в облачно пространство (Модул 2)“ /второ ниво/ с ръководител Мария Керкелова.

Guess what am I

Guess what it is

Guess what

Guess-the-transport

Play! Do you know well the foods you eat?

Клиповете за Пролетта и изворът на река Дунав

Туристически места в света

Електронна книга 1

Електронна книга 2

Електронна книга 3

Електронна книга 4

Електронна книга 5