СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Седмица на четенето 09-13 декември 2019

-

През декември в СУ "Отец Паисий" отбелязахме седмица на четенето. В нея активно се включиха децата от предучилищната група, ученици от началния и прогимназиалния етап на образованието. В часовете за заниманиея по интереси в целодневната организация на учебния ден нарисуваха картини на любими герои от приказки. Разменяха си рисунки и играха на игра „Познай приказката”. Подредиха изложба във фоайето на училището.

Под мотото „Докоснати от книгата“-учениците от 4а клас представиха драматизация на любима тяхна прриказка - "Пепеляшка". Гости на представлението бяха класния им ръководител, учителят им в целодневна организация на учебния ден, заместник-директора и директора на училището.

Ученици от 5 клас посетиха библиотеката в читалище "Н. Й. Вапцаров" в гр. Куклен където се запознаха с подредбата на книгите в библиотеките, как да търсят подходящи книги и почетоха в приятната обстановка на градската библиотека.

На Приказния карнавал любими герои гостуваха при първокласниците.

На състезанията по четивна техника, краснопис и правопис бяха определени „Майстор – четец”, „ Най- добър разказвач“ и „Правописци и красивописци” на класа.

Отличени майстори четци:

Валя Василева Белева - 1а клас

Ванюша Стоименова Дичева - 1б клас

Борис Емилов Илиев - 2а клас

Румен Спасов Русев - 2б клас

Атанас Костадинов Казалиев - 3а клас

Емо Красимиров Георгиев - 3б клас

Иван Венциславов Ангелов - 4а клас

Виктория Даскалова - 4б клас

Лиана Илиева - 4в клас

Браво!

В класните стаи се дообогатиха читателските кътове чрез даряване на книжки. В сряда третокласниците четоха в междучасието любима книжка. В четвъртък в часовете  за „Занимания по интереси“ учениците от ІV клас четоха любими  приказки, басни и гатанки на най-малките – децата от ПГ, нашите любознателни първокласници и второкласници. Четвъртъкът бе ден и на отворените врати в училищната библиотека „Къде да потърся книжки“. В петък – закриване на „Националната седмица на четенето” и представяне на резултатите от реализираните дейности.