СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

НП "Заедно за всяко дете" - Спортен празник

-

На 06.10.2023г. от 16,00 часа се проведе спортен празник "Мама, татко и аз, и моят учител", организиран от екипа за изпълнение на дейностите по НП "Заедно за всяко дете", Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. 

Ученици от начален етап и подготвителните групи и техните родители се включиха с охота в организирания спортен празник. Дворът на училището се изпълни с радост, смях и забавление. Децата тичаха и играеха заедно със своите родители и учители. Игрите бяха разнообразни - щафетни игре за ловкост, бързина, съобразителност, точност, издръжливост, народна топак, футбол и други. В игрите децата усетиха огромната подкрепа на своите родители и помощта на своите учители. Чрез игрите се укрепи доверието между ученик-родител-учител. Мероприятието постигна своята цел - родители и учители, заедно за всяко дете. 

След проведените изнесени родителски срещи, разговори и беседи по махалите четири деца в риск от отпадане от училище вече са в класната стая. 

Към галерия