СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Творческа работилница

-

Децата се убедиха как отпадъците от труда на техните ръце се превръщат в предмети на изкуството или  във вещи, които може да се използват отново в ежедневието.

На 31 октомври 2018г. Учениците от 4 и 5 клас участваха в инициатива на община Куклен съвместно с организация „Екоколект”. Целта на инициативата е чрез организиране на творческа работилница да се популяризира разделното съби-ране на отпадъци.

Организаторите представиха на учениците двукомпонентна система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, изразяваща се в жълти и зелени контейнери, като жълтите са за събиране на отпадъци от стъкло, а зелените – за хартия, пластмаса и метал.

В края на инициативата децата получиха подаръци – несесери с три молива, една линийка и една гумичка от екоматериали.