СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Бюджет

Отчет на изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2023 г.

Отчет на изпълнението на бюджета на третото тримесечие на 2023 г.

Обяснителна записка към отчета на третото тримесечие на бюджета за 2023г.

Отчет на изпълнението на бюджета на второто тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2023г.

Утвърден бюджет за 2022 година със заповед №387/10.05.2022г. на кмета на Община Куклен

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 г.

Отчет на изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2022 г.

Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2022г.

Обяснителна записка

Отчет на четвъртото тримесечие на бюджет 2021г.

Обяснителна записка

Отчет на третото тримесечие на бюджет 2021г.

Обяснителна записка

Отчет на второто тримесечие на бюджет 2021г.

Обяснителна записка

Отчет на първото тримесечие на бюджет 2021г.

Отчет на четвъртото тримесечие на бюджет 2020г. 

Обяснителна записка

Отчет на третото тримесечие на бюджет 2020г.

Отчет на второто тримесечие на бюджет 2020г. 

Отчет на първо тримесечие на бюджет 2020г.

Бюджет 2020

Отчет на последното тримесечие на бюджет 2019г.

Отчет на третото тримесечие на бюджет 2019г.

Отчет на второто тримесечие на бюджет 2019г.

Отчет на първото тримесечие на бюджет 2019г.

Отчет на бюджета за 2018г.

Бюджет за трето тримесечие