СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Материална база

Училището разполага със следната материално-техническа база.

1. Оборудван е кабинет с интерактивна дъска, сървър, 22 терминала и лаптоп, където се провеждат часовете по информационни технологии. Залата се използва и по другите учебни предмети за онагледяване на учебното съдържание, за представяне на презентации, изготвени от учениците по зададена тема, за осъществяване на интерактивни уроци и обучителни игри.

2. В класните стаи на 1.,  5., 6. и 7. клас са инсталирани мултимедии и обучението се провежда по интересен за учениците начин.

3. Със средства на училището са обновени кабинети по природни и обществени науки.

4. С дарение от Hall Hunter Partnership, Англия е оборудван кабинет по музика.

5. По проекти са оборудвани кабинети за заниманията по интереси и отдих за учениците на целодневно обучение в начален и прогимназиален етап. Кабинетът, предназначен за начален етап разполага с комплект кукли за театър, параван, Лего комплекти, библиотека. По график учениците посещават този кабинет и часовете за тях минават много забавно. Кабинетът, предназначен за прогимназиален етап, разполага с богата библиотека и тихи игри.

6. На разположение на учителите има 6 лаптопа, принтер, скенер, ксерокс.

7. На разположение на учениците са просторен физкултурен салон, игрища за баскетбол и волейбол, реновирани с ново асфалтово покритие от Община Куклен, футболно игрище, пясъчник и детски кът за предучилищната група.

8. Зала за тържества и събития.

9. Училищен музей.