СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Обучения на педагогическите специалисти

Предстоящо обучение:

Тема: "Компетентностният подход в обучението".

Място на провеждане: к.к. Слънчев бряг

Период на провеждане: 01-02.07.2022г.

Начален и краен час:01.07.2022 от 14,30 часа до 18,30 часа, 02.07.2022г. от 10,30 часа до 12,00 часа

Наименование на обучителната организация: РААБЕ България ЕООД

Брой педагогически специалисти, заявили желания за участие: 20