СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Обучения на педагогическите специалисти

Предстоящо обучение:

Тема „Безопасност в  интернет“ – вътрешно институционална квалификация

Място на провеждане: СУ "Отец Паисий", гр. Куклен

Период на провеждане: 20.12.2022 г.

Начален и краен час: от 14,00 до 16,00 часа

Наименование на обучителната организация: -

Брой педагогически специалисти, заявили желания за участие: 38

 

Тема „Открит урок по география на тема "Държавите в Азия".“ – вътрешно институционална квалификация. Открита практика.

Място на провеждане: СУ "Отец Паисий", гр. Куклен

Период на провеждане: 01.2023 г.

Начален и краен час: от 08,50 до 10,50 часа

Наименование на обучителната организация: -

Брой педагогически специалисти, заявили желания за участие: 7

 

Тема „Позитивна дисциплина - ключ към успешното управление на класната стая“ – вътрешно институционална квалификация. 

Място на провеждане: СУ "Отец Паисий", гр. Куклен

Период на провеждане: 01.2023 г.

Начален и краен час: от 14,00 до 18,00 часа

Наименование на обучителната организация: -

Брой педагогически специалисти, заявили желания за участие: 7

 

Тема „14.03. - Ден на числото Пи -интердисциплинарен урок по математика, физика, химия, биология,география и ТП “ – вътрешно институционална квалификация. Открита практика за прилагане на компетентностен подход.

Място на провеждане: СУ "Отец Паисий", гр. Куклен

Период на провеждане: 03.2023 г.

Начален и краен час: от 14,00 до 18,00 часа

Наименование на обучителната организация: -

Брой педагогически специалисти, заявили желания за участие: 7

 

 

Тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция“ –

Място на провеждане: с.Хасковски минерални бани,

Период на провеждане: 26.11.2022 г.

Начален и краен час: от 9,00 до 14,00 часа

Наименование на обучителната организация: РААБЕ България ЕООД

Брой педагогически специалисти, заявили желания за участие: 26

 

Тема: "Компетентностният подход в обучението".

Място на провеждане: к.к. Слънчев бряг

Период на провеждане: 01-02.07.2022г.

Начален и краен час:01.07.2022 от 14,30 часа до 18,30 часа, 02.07.2022г. от 10,30 часа до 12,00 часа

Наименование на обучителната организация: РААБЕ България ЕООД

Брой педагогически специалисти, заявили желания за участие: 20