СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Заповеди

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

График на изпитните сесии за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение над 16 год.

Редовна изпитна сесия: октомври-ноември 2023 г.

Първа поправителна сесия: януари-февруари 2024 г.

Втора поправителна сесия: април 2024г.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График на втора поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение под 16 години.

График за втора поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма над 16 години

График на първа поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение под 16 години.

График на изпитните сесии за учебната 2022/2023 година.

Редовна изпитна сесия за ученици, обучавани в самостоятелна форма в задължителна училищна възраст по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗПУО.

Изпитна сесия: април 2023г. График за изпити по учебни предмети

Редовна изпитна сесия: октомври 2022 г. График за изпити по учебни предмети.

Първа поправителна сесия: януари-февруари 2023 г.

Втора поправителна сесия: април 2023 г.

 Конспекти за подготовка по съответните предмети:

7 клас - БЕЛ , БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Музика, Изобразително изкуство, Изобразително изкуство (ИУЧ), ТП, ФВС.

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

График на изпитните сесии за учебната 2021/2022 година.

Редовна изпитна сесия: октомври/ноември 2021 г. График за изпити по учебни предмети.

Първа поправителна сесия: януари-февруари 2022 г.

Втора поправителна сесия: май 2022 г.

Трета допълнителна сесия: 29.09.2022г. 

Конспекти за подготовка по съответните предмети:

1 клас

2 клас

3 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Компютърно моделиране, Човекът и обществото, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

4 клас  

5 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологииИстория и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Музика, Музика (ИУЧ)Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

6 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Музика, Музика (ИУЧ)Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

 7 клас - БЕЛ , БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Музика, Изобразително изкуство, Изобразително изкуство (ИУЧ), ТП, ФВС.

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Заповед за провеждане на втора поправителна сесия за учебната 2020-2021 година

График за провеждане на първа поправителна сесия (януарска) за 2020-2021 учебна година.

График за провеждане на Редовна изпитна сесия за 2020-2021 учебна година.

График на изпитните сесии за учебната 2020/2021 година.

Редовна изпитна сесия: октомври/ноември 2020 г.

Първа поправителна сесия: януари 2021 г.

Втора поправителна сесия: април 2021 г.

 

Учебна 2019/2020 година

Първа поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

График за провеждане на редовна /ноемврийска/ сесия на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение над 16 години.

Допълнителна сесия за ученици в СФО, които имат не повече от два изпита - на 03.10.2019г. по БЕЛ от 13.10 часа.

График за поправителна /август-септември/ сесия на учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение над 16 години.

Поправителна изпитна сесия на учениците, обучавани в самостоятелна форма над 16 години.

Изпитна сесия на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение под 16 години.

Редовна изпитна сесия за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение 2018/2019г. - април 2019г.

Редовна изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г. - януари 2019г.

Конспекти за подготовка по съответните предмети:

1 клас

2 клас

3 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Компютърно моделиране, Човекът и обществото, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

4 клас 

5 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологииИстория и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

 

6 клас - БЕЛ, БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство,ТП, ФВС.

 

7 клас - БЕЛ , БЕЛ (ИУЧ), АЕ, Математика, Математика (ИУЧ), Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Музика, Изобразително изкуство, ТП, ФВС.

 

 

Трета изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение - август 2018 г.

Сесия за определяне на годишна оценка по предмети на ученици в дневна форма на обучение - август 2018г.

Юнска сесия за определяне на годишна оценка по предмети на ученици в дневна форма на обучение.

Юнска сесия за определяне на годишна оценка по предмети на ученици в самостоятелна форма на обучение.

Септемврийска сесия за СФО за 2017г

Юнска сесия за СФО за 2017г.

Септемврийска сесия за самостоятелна форма на обучение 2016г

Юнка сесия за самостоятелна форма на обучение 2016г