СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Учебна програма и ваканции

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - ГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - ПГ и НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК - ПГ и НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК - ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК  - ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И НАЧАЛЕН ЕТАП 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК  - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК  - ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК  - ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И НАЧАЛЕН ЕТАП 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ  УЧЕБЕН СРОК - 8 КЛАС ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК  - ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И НАЧАЛЕН ЕТАП 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - 8 КЛАС ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

 

УЧЕБНА 2019/20201 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ