СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

За родителите

Инструктаж за безопасно движение по пътищата по време на зимната ваканция.

Инструктаж относно забраната за използване на пиротехника от деца

Условията и реда за отпускане и получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование съгласно ПМС № 328/21.12.2017 г., предложени от комисията назначена със Заповед №РД-10-73/01.10.2020г.

Уважаеми родители,

запознайте се с разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители, който може да се намери на: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

Въпроси и отговори, свързани с COVID-19.

Уважаеми родители,

по време на извънредното положение напомняйте на децата си когато излизат от дома да избират най-кратките маршрути за придвижване, които не са натоварени с движение на МПС-та. При пресичане на улици да се оглеждат в двете посоки и ако не идва автомобил да преминават. Да внимават дори когато пресичат пешеходна пътека.-Да стъпват на пътното платно, ако автомобил е спрял, за да им даде предимство да преминат, като обръщат внимание да не идва друг автомобил, който не би ги забелязал. Да не бързат! Да внимават! Да се движат по пътното платно само при условие, че няма тротоар за пешеходци и то от лявата страна на пътя /срещу движението на автомобилите/, за да виждат идващите срещу тях МПС-та. Правила за движение на пешеходците

При управление на велосипед:

Всеки велосипедист е длъжен да познава и да ползва сигналите с ръка, с които да предупреждава за намерението си останалите участници в движението.

Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.
Когато пътна лента е сигнализирана за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, се забранява движението на други пътни превозни средства.

В раздел  XVII на ЗДвП са разписани особените правила за движение на велосипедисти, като:
За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:

  • спирачки;
  • звънец и да няма друг звуков сигнал;
  • устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
  • бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

Водачът на велосипед е длъжен да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост

При пресичане по пешеходна пътека, водач на велосипед е длъжен да слезе от велосипеда и да го бута, докато премине.
На водача на двуколесно пътно превозно средство (включително и велосипед) е забранено:

  • да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
  • да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
  • да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
  • да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
  • да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.

Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.

Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.

 

Във връзка с писмо № 9105-435/ 05.12.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката и предстоящите празници, коледната и зимната ваканция напомням на учениците и техните родители и учители да безопасността на движението по пътищата (БДП). През зимния сезон децата и учениците, които участват като пешеходци в движението при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци) трябва да се движат внимателно, без внезапни слизания на пътното платно или резки движения, които могат да предизвикат падане на платното, а от там и пътен инцидент. Може да носят светлоотразителни или други видими за водачите на моторни превозни средства (МПС) знаци. При спускането с шейна трябва да се има впредвид възможен изход на пътнто платно. Ако такава възможност съществува е необходимо присъствието на възрастен или да не се разрешава пързаляне в този участък, или да се обезопаси снежната пързалка, да се осигури безопасността на децата и невъзможност да излязат с шейни на платното за движение. Децата и учениците да са запознати, че ако снежната пързалка излиза на пътно платно не бива да се пързалят там.

Извадка от СИСТЕМАТА ОТ МЕРКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА Мярка 10: Недопускане на пътни инциденти с пешеходци

Описание: Пешеходците и водачите на превозни средства са сред основните участници, чието поведение е важно за намаляване на пътно транспортните произшествия. Повечето от инцидентите по пътищата са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Ето защо са необходими повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по пътищата. Трябва да формираме силна непримиримост спрямо нарушенията на правилата за движение по пътищата, които заплашват нашето здраве, живот и бъдеще. Трябва да положим усилия за формиране на повишена отговорност и защитно поведение на участниците в движението.

Изисквания:

1. движението да се осъществява по тротоара или банкета на пътното платно;

2. да се пресичат уличните платна само на определените за това места (пътни светофари, пешеходни пътеки);

3. винаги да се пресича при пълна сигурност след внимателно оглеждане преди да се направи крачка на пътното платно – първо в ляво, после в дясно;

4. да не се пресича рисковано път с интензивно движение, когато видимостта е ограничена;

5. да не се навлиза на платното, ако бързо приближава автомобил, за който не е сигурно, че може да спре;

6. да не се излиза на платното пред/зад спрял на спирка автобус, тролейбус или трамвай;

7. да се изчаква пристигането на превозните средства от редовните линии за обществен превоз от пътници на тротоара;

8. да не се допуска припряно движение на спирка, както и втурване към превозното средство още преди да е спряло; 9. да се слиза от автобус, тролейбус или трамвай, като се изчака да спре, и след като потегли да се потърси най-близкото място за безопасно пресичане;

10. да се освободи незабавно платното за движение при подаден сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение;

11. никога да не се пресича при червен сигнал на светофара, а когато светне зеленият сигнал на светофара, да не се бърза да се навлиза на платното преди внимателно оглеждане на пътя дали някой автомобил не преминава на червено;

12. да се проявява предпазливост при ограничена видимост или на хлъзгава настилка и да не се избързва, да не се започва пресичане на заснежено или заледено пътно платно, дори да изглежда, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно.