СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Обществен съвет

Покана за заседание на обществения съвет на 29.03.2024г.

Протокол от заседание на педагогическия съвет на 15.03.2024г.

Покана за заседание на обществения съвет на 15.03.2024г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 30.01.2024г. 

Покана за заседание на обществения съвет на 30.01.2024г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 13.12.2023г.

Покана за заседание на обществения съвет на 13.12.2023г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 02.11.2023г.

Покана за заседание на обществения съвет на 02.11.2023г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 20.09.2023г.

Покана за заседание на обществения съвет на 20.09.2023г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 07.08.2023г.

Покана за заседание на обществения съвет на 07.08.2023г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 16.05.2023г.

Покана за заседание на обществения съвет на 16.05.2023г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 23.03.2023г.

Покана за заседание на обществен съвет на 23.03.2023г.

Протокол от заседание на обществения съвет 25.01.2023г.

Покана за заседание на обществен съвет на 25.01.2023г.

Протокол от заседание на обществен съвет 21.12.2022г.

Покана за заседание на обществен съвет на 21.12.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 24.10.2022г.

Покана за заседание на обществен съвет на 24.10.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 19.09.2022г.

Покана за заседание на обществен съвет на 19.09.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 05.09.2022г.

Покана за заседание на обществен съвет на 05.09.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 05.08.2022г.

Покана за заседание на обществен съвет на 05.08.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 27.04.2022г.

Покана за заседание на обществения съвет на 27.04.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 22.03.2022г.

Покана за заседание на обществения съвет на 22.03.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 27.01.2022г.

Покана за заседание на обществения съвет на 27.01.2022г.

Протокол от заседание на 30.12.2021г.

Покана за заседание на 30.12.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 14.12.2021г.

Протокол от заседание за избор на членове на обществения съвет на 14.12.2021г.

Покана за заседание на 14.12.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 22.10.2021г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 22.10.2021г.

Учебна 2020/2021 година

Протокол от заседание на обществения съвет на 13.09.2021г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 13.09.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет от 03.09.2021г.

Покана до членовете на обществения съвет на 03.09.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 19.03.2021г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 19.03.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 25.01.2021г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 25.01.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 16.11.2020г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 16.11.2020г.

Протокол от заседание на обществения съвет на 21.10.2020г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 21.10.2020г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 14.09.2021г. и Протокол от проведено заседание.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 24.03.2020г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 13.09.2019г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 11.07.2019г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 02.07.2019г.

Покана до членовете на обществения съвет за събрание на 16.04.2019г.

Покана за събрание на 21.03.2019г. на обществения съвет

Покана за събрание на обществения съвет

ПОКАНА  относно конституиране на нов обществен съвет към СУ „Отец Паисий”- гр. Куклен

 

Подробна информация за функциите и правомощията на обществения съвет може да откриете в  Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата