СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Училищно настоятелство

Сдружение „Училищно настоятелство  „Отец Паисий“ град Куклен“, е създадено 2008 година с основна мисия да участва ефективно в осъществяване на добра комуникация между родителите, учениците и ръководството на СУ „Отец Паисий“, както и да подпомага подобряването на материално – техническата база на училището. Настоятелството обединява родители и общественици, активно участващи в живота на училището.

Участието в Училищно настоятелство е изцяло на доброволен принцип.

Училищно настоятелство води стриктна отчетност за събраните и разходваните средства, като дейността се определя според законите на Р. България и Устав на сдружението.

Всеки с желание, идеи и възможности за съдействие е добре дошъл в „Училищно настоятелство  „Отец Паисий“ град Куклен“

За да се запознаете с дейността на Сдружение "Училищно настоятелство СУ "Отец Паисий" гр. Куклен", посетете блога му.