СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

За учениците

Учебна 2023-2024 година

Инструктаж за безопасността през лятната ваканция и опасностите при къпане и плуване

Здравноосигурителни задължения на завършващите средно образование: 

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Съобщение до зрелостниците от НАП

Учебна 2022-2023 година

Свободни места за ученици

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 

За учениците от IV,  VII и от VIII до X клас общински кръг ще се проведе на 11.12.2022 г. от 9,30 ч. в училището. Участниците ще работят върху едни и същи задачи в цялата област.

За учениците от V и  VI клас задачите ще се изготвят от училищна комисия и  датата на олимпиадата ще бъде определена до 11.12.2022 г. включително. 

График на дейностите по прием в VIII клас

Инструктаж за безопасността през лятната ваканция и опасностите при къпане и плуване

Инструктаж за безопасно движение по пътищата по време на зимната ваканция.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Инструктаж за безопасно движение по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция за учебната 2020/2021 г.

Кампанията „Пресичам безопасно с Tedi”

Кампанията „Пресичам безопасно с Tedi”, се организира със съдействието на МВР чрез Главна дирекция Национална полиция, отдел „Пътна полиция“ и МОН.

Целта на кампанията е децата от I до III клас да научат правила за движение по пътищата, свързани с ролята им на пешеходци,пътници и водачи на велосипеди и тротинетки.

Материалите (видеоклипове и тест за проверка на знанията по БДП) може да намерите на сайта www.tedi.bg.

Материали, предназначени за безопасното движение по пътищата на град Куклен и страната - "Как да пазя себе си и другите на пътя?", "Познавам ли своя велосипед и мога ли да го управлявам безопасно?". "Карта на пътищата" - 7 клас. (Използвани са материали от https://e-learn.mon.bg - Национална електронна библиотека за учители.) Правила за движение на пешеходците. Правила за движение с велосипед.

В СУ „Отец Паисий” от 10.10.2020г. са сформирани девет клуба за занимания по интереси с национално финансиране:

 1. „Азбукарче“ – ръководител – Диана Атанасова – старши учител в начален етап в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 2. „Природата около мен” - ръководител - Гюлшен Шекир – учител, прогимназиален етап на основното образование по човекът и природата, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  в СУ“Отец Паисий“гр. Куклен;
 3. „Математика +” – ръководител – Райна Тягова - старши учител прогимназиален етап на основното образование по математика в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 4. „Млад програмист” – ръководител – Пенка Кръстева – старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 5. „По-грамотни, по-успешни” – ръководител – Венета Дечева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 6. „Сръчни ръчички” – ръководител – Недялка Джамбазова-Кралева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 7. „Аз владея български език“ – ръководител – Дияна Шекерова - старши учител прогимназиален етап на основното образование по български език и литература в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 8. „Да учиш английски език е забавно“ – ръководител – Живка Чернева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 9. „Езикова култура“ с ръководител – Боряна Семерджиева – старши учител прогимназиален етап на основното образование по български език и литература в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;

Облекчен режим на работа от 13.04 до 16.04. 2020г.

В СУ "Отец Паисий" гр. Куклен през учебната 2019/2020 година са сформирани следните клубове за занимания по интереси:

 1. „Забавна математика” – ръководител – Нина Мангаракова – учител, прогимназиален етап на основното образование по математика и информационни технологии в СУ“Отец Паисий“гр. Куклен;
 2. „Аз и природата” - ръководител - Гюлшен Шекир – учител, прогимназиален етап на основното образование по човекът и природата, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  в СУ“Отец Паисий“гр. Куклен;
 3. „Математика +” – ръководител – Райна Тягова - старши учител прогимназиален етап на основното образование по математика в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 4. „Програмиране и роботика” – ръководител – Атанас Костов – преподавател в ИТ Академия АД.
 5. „Приказките оживяват” – ръководител – Венета Дечева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 6. „Сръчни ръчички” – ръководител – Недялка Джамбазова-Кралева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 7. „Аз владея български език“ – ръководител – Дияна Шекерова - старши учител прогимназиален етап на основното образование по български език и литература в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 8. „Да учиш английски език е забавно“ – ръководител – Живка Чернева - старши учител начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 9. „Училищен хор към СУ „Отец Паисий“ гр. Куклен“ – ръководител – Валентина Славова-Трифонова – висше образование, специалност музикална педагогика.
 10. „Обичам моя роден край“ – ръководител – Пенка Кръстева - учител в ЦДО начален етап на основното образование в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;
 11. „Спортен клуб по джудо Куклен – ръководител – Лъчезар Харалампиев – учител прогимназиален етап на основното образование по физическо възпитание и спорт в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен;

По програма за сътрудничество между КЦМ АД гр. Пловдив и Община Куклен са сформирани и други три клуба:

1. Фанфарен оркестър с ръководител Здравка Георгиева, учител по музика в СУ "Отец Паисий" гр. Куклен;

2. Арт ателие за работа с царевична шума;

3. Клуб "Добро сърце"