СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Графици

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

График дежурство на учителите.

График входущи равнища прогимназиален и гимназиален етап.

График за провеждане на класни и контролни работи в начален етап.

График за провеждане на класни и контролни работи в прогимназиален и гимназиален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в начален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в прогимназиален и гемназиален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в ГЦОУД.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от начален етап.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

График за провеждане на факултативни учебни часове по Грънчарство и Вокална група.

УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

График дежурство на учителите.

График за провеждане на класни и контролни работи в начален етап.

График за провеждане на класни и контролни работи в прогимназиален и гимназиален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в начален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в прогимназиален и гемназиален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в ГЦОУД.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от начален етап.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

График за провеждане на факултативни учебни часове по Грънчарство и Вокална група.

ПЪРВИ СРОК

График за дежурство на учителите.

График за провеждане на входни равнища в начален етап.

График за провеждане на входни равнища в прогимназиален и гимназиален етап.

График за провеждане на класни и контролни работи в начален етап.

График за провеждане на класни и контролни работи в прогимназиален и гимназиален етап.

График за провеждане на факултативни учебни часове по Грънчарство и Вокална група.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в начален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в прогимназиален и гемназиален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в ГЦОУД.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от начален етап.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

 

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

График за класни и контролни работи в начален етап за втори учебен срок

График за класни и контролни работи в прогимназиален и гимназиален етап

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в група за ЦДО в начален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в прогимназиален и гемназиален етап.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от учители в начален етап.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от начален етап.

График за провеждане на часовете за спортни дейности през втори учебен срок.

График за провеждане на факултативни учебни часове по Грънчарство и Вокална група

График за дежурство на учители

ПЪРВИ СРОК

„График за провеждане на входни равнища в начален етап за учебната 2021-2022 година.

График за провеждане на входни равнища в прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2021-2022 година.

График за класни и контролни работи в начален етап за първи учебен срок

График за класни и контролни работи в прогимназиален и гимназиален етап

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици.

График за провеждане на факултативни учебни часове по Грънчарство и Вокална група

График за дежурство на учители

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

График за класни и контролни работи в начален етап за  втори учебен срок

График за класни и контролни работи в прогимназиален и гимназиален етап

График за провеждане на часа за спортни дейности

График за дежурство на учители до 18.00 часа 

График за дежурство на учители

График за провеждане на факултативни учебни часове по Грънчарство и Вокална група

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

 

ПЪРВИ СРОК

График за провеждане на входните равнище в начален етап

График за провеждане на входните равнища в прогимназиален и гимназиален етап

График за класни и контролни работи в начален етап за първи учебен срок

График за класни и контролни работи в прогимназиален и гимназиален етап

График за провеждане на часа за спортни дейности

График за дежурство на учители до 18.00 часа 

График за дежурство на учители

График за провеждане на факултативни учебни часове по Грънчарство и Вокална група

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

 

 

Учебна 2019-2020 година

График за класни и контролни работи за втори учебен срок

График за консултации на учителите

График за провеждане на факултативни учебни часове

График дежурства на учителите

График за провеждане на часа за спортни дейности

График за класни и контролни работи за първи учебен срок за прогимназиален етап

Графици за класни и контролни работи за първи учебен срок за начален етап

График за консултации на учителите