СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Олимпиади, състезания и конкурси

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 

За учениците от IV,  VII и от VIII до X клас общинския кръг на олимпиадата ще се проведе на 11.12.2022 г. от 9,30 ч. в училището. Участниците ще работят върху едни и същи задачи в цялата област.

За учениците от V и  VI клас задачите ще се изготвят от училищна комисия и  датата на олимпиадата ще бъде определена до 11.12.2022 г. включително. Възможно е всички класове да да се явят на 11.12.2022г.