СУ Отец Паисий

Средно училище в град Куклен

Добре дошли в официалния уеб сайт на средно училище "Отец Паисий", град Куклен

 

На 13.09.2023г. СУ "Отец Паисий", гр. Куклен получи одобрение за участие по Модул 2 "Спорт" на НП "Заедно в изкуствата и спорта". Ще бъде сформиран отбор по волейбол във възрастова група V - VII клас (момчета). Необходим е един специалист - треньор по волейбол, който да провежда тренировките на групата. 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА набиране на предложения за доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас и обедното хранене на децата от ПГ за учебната 2023/2024 година

Приложение 1

Обявление за набиране на предложения за доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от I - IV клас за учебната 2022/2023 година, както и за обяд на децата от ПГ.

Приложение 1

Уважаеми родители,

предлагаме Ви по ваша преценка и желание да се включите на първия учебен ден - 15.09.2020г. в кампания "Вместо цвете, дари надежда". Събраните средства ще бъдат дарени на Община Карлово в помощ на пострадалите от наводненията села.

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

 

По ПМС 283/15.10.2020 г. училището ни закупи 8 лаптопа - 2 броя за учители и 6 броя за ученици. По време на обучението в електронна среда от разстояние през месец декември всички преносими компютри бяха в полза на ученици и родители. Доставени са още 7 устройства по НП "ИКТ в предучилищното и училищно образование".

По проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  в училището са доставени 34 лаптопа за ученици.

 

Уважаеми родители,

предлагаме Ви по ваша преценка и желание да се включите на първия учебен ден - 15.09.2020г.,  в две кампании:

- Първата е под надслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга вместо букет цветя. С този символичен акт учениците ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще се превърнат в посланици на четенето, ще споделят любимите си книги с приятели и съученици и ще дадат своя принос към училищния живот и образователния процес. Инициативата е на Асоциация „Българска книга“, за която г-жа Таня Михайлова, Заместник–министър на образованието и науката,  информира с писмо 9105-272/24.08.2020г.

- Втората е под надслов "Заедно за Ангел", която има за цел да помогне за лечението на един млад човек. Ще има представител на кампанията в двора на училището, при когото от 08,00 до 11,00 часа ще можете да оставите Вашето дарение в специална за целта кутия. Кутията ще бъде на Ваше разположение и през следващите дни в книжарницата на Вени.

Заповед за откриване на учебната 2020-2021 година

Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране по график е до 16.07.2020 г. и се извършва в училището, в което учениците са приети.

Документите на приетите на І етап на класиране в СУ "Отец Паисий" ще се приемат от 08.00 ч. до 18.00 ч. в дните от 14.07.2020 до 16.07.2020г. в кабинета на директора.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с приключване на учебните занятия за първи, втори и трети клас, Ви информираме, че е създадена необходимата организация по получаване на удостоверенията за завършен клас от начален етап на основно образование и връщане на учебниците за втори и трети клас, както следва:

02.06.2020г.

 1. I „а“ клас от 10.00 часа до 10.45 часа във фоайето на централния вход на училището;
 2. I „б“ клас от 11.00 часа до 11.45 часа във фоайето на централния вход на училището;
 3. II „а“ клас от 10.00 часа до 10.45 часа в залата за тържества и събития;
 4. II „б“ клас от 11.00 часа до 11.45 часа в залата за тържества и събития.

04.06.2020г.

 1. III „а“ клас от 10.00 часа до 10.45 часа в залата за тържества и събития;
 2. III „б“ клас от 11.00 часа до 11.45 часа в залата за тържества и събития.

Очакваме Ви!

Уважаеми родители,

Ръководството на СУ "Отец Паисий", гр. Куклен,

изказва своята благодарност за Вашата всеотдайна подкрепа в тази необичайна ситуация на дистанционно обучение.

Благодарим за отговорното Ви отношение към образованието на Вашите деца и разбирането, с което се отнасяте към образователния процес.

Предстои децата да завършат дистанционно учебната година. Ще продължим да очакваме Вашата подкрепа. Сигурна съм, че ЗАЕДНО ще успеем да научим децата на всичко необходимо, за да завършат успешно учебната година.

При среща на трудности и проблеми при дистанционното обучение винаги може да разчитате на нашата помощ. Заповядайте в училище от 08.00 до 16.00 часа или се обадете на съответните телефони.

Днес АПЛОДИСМЕНТИТЕ са за Вас!

 

Уважаеми родители,

По схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" предстои доставяне на необходимото количество продукти от производителите/доставчиците до училището. Всяко дете ще получи продукти, които са сирене/кашкавал, плодове/зеленчуци в индивидуални опаковки с количество, полагащо се за периода 13 март - 13 май 2020 г., съгласно изпълнението на графика на доставки. 

Доставката ще се извършва по домовете, като ще сряда /29.04.2020г./ в 12,00 часа.

Задължително е спазването на противоепидемичните мерки!

 

Уважаеми ученици, родители и учители,

за пролетна ваканция се определят дните от 17.04.2020г. до 20.04.2020г. вкл., като дните от 13.04.2020г. до 16.04.2020г. са учебни. Ще се учи на облекчен режим като дейностите на училищно ниво се реализират съгласно указанията на Министъра на образованието и науката за ангажираност на учениците и същевременно осигуряване на възможност за разтоварване. Дневната ангажираност на учениците не надвишава 4 часа. Заповед Министъра на образованието и науката.

Указания от Миниктъра на образованието: ... В тази връзка е необходимо да се разнообразят заниманията и да се предостави възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на следните дейности:
- занимания по интереси;
- дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните
потребности на учениците – например допълнително обучение за преодоляване на трудности и наваксване на пропуски в обучението вт . ч. и по обективни причини, индивидуални консултации, кариерно консултиране;
- обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта, в случай че обучение по тези предмети не е осъществявано (достатъчно) за периода на извънредното положение;
- виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и оценяване на екипни проекти и др. ;
- провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, към безопасността на движението, опасностите в интернет или в други области, определени съвместно с учениците;
- психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.

Скъпи ученици, родители, учетили и съграждани, с гордост Ви информирам, че Рафаела Панайотова е заела второ място сред всички седмокласници в България на Олимпиадата по Български език и литература. Нека ѝ пожелаем най-вече здраве, все по-големи успехи и да покорява все по-викоки върхове! Браво и на нейните учители, които допринесоха за нейните успехи!

Скъпи ученици, учители и родители,

със Заповед № РД-01-154/26.01.2020г. на Министъра на здравеопазването се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително.

Дистанционното обучение ще продължи до 12.04.2020г. включително.

Скъпи ученици и родители,

в 9,00ч. започва учебният Ви ден в домашни условия. В профилите си в g-mail, google classroom и групите на класовете в социалните мрежи ще намерите образователни ресурси, задачи и указания от всеки учител /по познатата ви седмична програмата/. Комуникацията се осъществява чрез ел.дневник, g-mail, google classroom, социалните мрежи и телефонни разговори. Начален етап ще работят предимно в социалната мрежа – Viber, като ще използват ресурсите в образователната платформа "Уча се", електронните учебници и електронния дневник. Прогимназиален етап освен Viber и електронния дневник ще използват и инструментите  на Google G-Suite, google classroom, наличните ресурси от „Уча се”, електронните учебници и Messenger.

Но преди всичко ...

Бъдете здрави! Пазете се! Спазвайте правилата на поведение, защото няма нищо по-важно от здравето! Обичаме Ви!

Дневен режим на дистанционно обучение


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Уважаеми ученици, родители и учители,

По заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването учебните занятия се преустановяват до 29.03.2020г. включително. 

Скъпи родители, ученици и учители в създалата се обстановка най-важна е личаната хигиена на всеки един от нас. Обръщам се към родителите и учителите - Внушете на децата, че чистотата на ръцете им е важна за здравето им. Нека често мият ръцете си особено след тоалетна и преди хранене, като след измивне със сапун използват и дезинфектант.

Родители, за ваше успокоение може детето Ви да носи в себе си мокри кърпички, със съдържание на спирт, с които да избърсва освен ръцете си и личните си вещи - телефон, химикал и др., дори и чина пред себе си при необходимост и сухи кърпички за бърсане на ръчичките след миене. Всеки отговорно и стриктно трябва да изпълнява инструкциите, разписани от училищното ръководство в Заповед.

 Съобщение от РУО - Пловдив

Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти:  

 1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

 1. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.
 2. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали. Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да направите възможното, за да:

- стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание;

- да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации, тестове, работни листове и други материали.

- да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени

 РУО - Пловдив

 

Уважаеми ученици, родители и учители,

12 март и 13 март 2020 г.  са обявени за неучебни дни за всички училища на територията на област Пловдив.

Информираме Ви, че във връзка с висока заболеваемост от остри респираторни заболявания на територията на област Пловдив, директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание с изх. №06-22/10.03.2020 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за удължаване срока на преустановените учебни занятия във всички училища на територията на област Пловдив до 13.03.2020 г. включително.

 

 

  

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че със заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България, поради което се преустановяват учебните занятия във всички училища за периода от 06 март до 11 март 2020 г. включително. Отменени са всички училищни мероприятия, състезания и олимпиади за посочения период.

 

 

Със Заповед №74 от 04.02.2020г. на кмета на Община Куклен дните 06.02.2020г. и 07.02.2020г. са обявени за неучебни във връзка с предписания с изх. №03-92/04.02.2020г. от директора на РЗИ гр. Пловдив.

По препоръка на РЗИ - Пловдив предвиденото ски обучение на ученици на ски писта "Копривки" се отлага.

 

Със Заповед №42 от 21.01.2020г. на кмета на Община Куклен дните 22.01.2020г., 23.01.2020г. и 24.01.2020г. са обявени за неучебни.

СУМАТА, СЪБРАНА ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ КОЛЕДЕН БАЗАР /17-19.12.2019Г./

В ПОМОЩ НА НАШИ БИВШИ УЧЕНИЦИ

СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ Е 1180,00 ЛЕВА

/ХИЛЯДА СТО И ОСЕМДЕСЕТ ЛЕВА/.

СУМАТА Е ПРЕДАДЕНА ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ СЕМЕЙСТВА.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И УЧЕНИЦИ, КОИТО 

СЕ ВКЛЮЧИХА В БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА!

 

СУМАТА, СЪБРАНА ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ БАЗАР НА 28.11.2019Г.

Е 2406.20 ЛЕВА /ДВЕ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН И ШЕСТ ЛЕВА И 20 СТ./.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И УЧЕНИЦИ, КОИТО 

СЕ ВКЛЮЧИХА В ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА РЕНОВИРАНЕ

НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР!   

4. Училището ни е одобрено за участие през новата учебна 2019/2020 година в Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ по:

 • Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ за всички класове, кандидатствали по Модула - 1а, 2а, 2б, 3а и 3б класове.
 • Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ за преодоляване на стреса при преминаване от един в друг етап на обучение -  ПГ и 1б клас чрез представяне на уроци по БЕЛ, математика и околен свят; 4а и 5а клас чрез представяне на уроци по математика; 4б и 5а клас чрез представяне на уроци по БЕЛ, 4в и 5б клас чрез представяне на уроци по човекът и обществото.

3. Г-жа Мария Керкелова е сред учителите по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка по направление „Техника“ и „Информатика“, одобрена за участие в квалификационно обучение в ЦЕРН - Женева от 29.09.2019 г. до 05.10.2019 г. по Националната програма „Квалификация” 2019 г., приета с РМС № 172 от 29 март 2019 г.

Проектното предложение на г-жа Керкелова е впечатлило взискателното жури сред хилядите кандидатури.

 

2. СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

е ОДОБРЕНО ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" 2019

Модул „Културните институции като образователна среда“

БРАВО НА НАШИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП!

 

 1. БРАВО НА НАШИТЕ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ 7 КЛАС!!!

ПО РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ СЕ НАРЕДИ НА ПРЕСТИЖНОТО 26 МЯСТО ОТ 140 УЧИЛИЩА В  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

ВИЕ СТЕ НАША ГОРДОСТ!!!

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТИ:

35 /тридесет и пето/ място по БЕЛ от 140 училища в област Пловдив.

19 /деветнадесето/ място по Математика от 140 училища в област Пловдив.

БРАВО!!!

  

 

Един съвсем обикновен учебен ден, а всъщност толкова значим. Защото това е България и защото всяка сутрин споделяме Българското.


Добре дошъл в България това е нашата страна!


Да започне учебният ден с българско хоро и химна на България - това е българското училище.


Поздравления за целият учителски колектив за прекрасната инициатива!

 

 

Учебна програма - Средно училище Отец Паисий, Куклен
Самостоятелна форма на обучение - Средно училище Отец Паисий, Куклен
Бюджет - Средно училище Отец Паисий, Куклен
Проекти - Средно училище Отец Паисий, Куклен